News

2020-03-28

Som alla andra är jag medveten om de mycket tuffa tider som väntar många företagare.

Samtidigt måste vi göra allt vi kan för att hålla igång svensk ekonomi och minimera följdeffekterna för alla partner.

Med hänsyn till eventuell smittspridning sker alla kontakt med mina kunder via min NY on line butik: 

www.elizabethb.com/shop

via telefon 0707 433 398

e-mail: ebk@elizabethb.com

Vålkomna

2010-07-21